Tuoteomistaja-
palvelut

Hyvä tuoteomistaja voi säästää merkittävän osan tuotekehityskustannuksista ja nostaa tuotteen arvoa tavalla, joka voi pelastaa ongelmissa olevan tuotteen tai tehdä hyvästä tuotteesta menestyvän. Kannattaa siis panostaa ammattimaiseen tuoteomistajaan tai kehittää liiketoimintalähtöisen tuoteomistajan osaamista hyvälle tasolle.

Ulkoistettu Tuoteomistaja

Ulkoistettu tuoteomistaja toimii tuotteenne tuoteomistajana. Hän kartoittaa tarpeet johdolta, sidosryhmiltä ja käyttäjiltä ja pitää huolta, että tuotteenne kehittyy arvolähtöisesti ja tuotekehityksestänne saadaan paras teho. Tuoteomistaja koordinoi ulkoistettua tai talon sisäistä tuotekehitystä. Ulkoistetun tuotekehityksen tapauksessa valitulta toimittajalta vuokrataan ohjelmistokehitystiimi, jossa on oma scrum master. Tuoteomistaja vastaa siitä, että tiimin kehittämä ohjelmisto täyttää tarpeenne.

Tuoteomistajan apuri

Tuoteomistajamme pitää huolta backloginne sisällöstä. Viestitämme liiketoiminnan tarpeet tuotekehittäjille ja siten autamme omaa tuoteomistajaanne maksimoimaan kehitysresursseista saadun arvon. Palvelu soveltuu yrityksille, joiden tuoteomistajat kokevat, ettei heillä ole käytettävissä riittävästi aikaa backlogin täydentämiseen ja jalostamiseen.

Tuoteomistajan valmennus

Tuoteomistajan valmennus toteutetaan neljässä henkilökohtaisessa tapaamisessa, jotka ajoitetaan sprintin vaiheiden mukaan. Ensimmäisessä tapaamisessa analysoidaan sidosryhmätyöskentelyä, toisessa jalostetaan yhdessä backlogia, kolmannessa osallistutaan sprint planningiin ja analysoidaan tehokkuutta, ja neljännessä analysoidaan sprint reviewn onnistumista. Valmennuksen tavoitteena on tehostaa tuoteomistajan työskentelyä omassa organisaatiossaan.

Kurssitarjonta

Professional Scrum Product Owner™

Kaksipäiväinen tuoteomistajan sertifiointikurssi, jossa opitaan ohjaamaan kehitystiimejä, suunnittelemaan julkaisuja ja maksimoimaan lopputuloksen arvo. Kurssi soveltuu tuotekehityksestä ja -liiketoiminnasta vastaaville tuoteomistajille, projektipäälliköille, esimiehille ja johtajille.

Professional Scrum Master™

Kaksipäiväinen scrummasterin osaamista syventävä sertifiointikurssi, joka opettaa fasilitoimaan vaativia projekteja ja tukemaan kehitystiimin itseohjautuvuutta. Kurssi soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on jo käytännön kokemusta scrumista ja tavoite kehittyä nimenomaan scrummasterin roolissa.

Käytännön Tuoteomistaja

Yksipäiväinen tuoteomistajan osaamista syventävä kurssi, jossa käydään läpi käytännön työskentelyä ja sen tuomia haasteita. Kurssi soveltuu parhaiten tuoteomistajan työssä jo vähintään muutaman sprintin työskennelleille, sertifioiduille tuoteomistajille.